Produkty zajišťující blokování a fixaci výrobků

Tyto materiály a systémy se používají k zajištění původní polohy předmětu v obalu během dopravy a manipulace.