Korrvu® proti korozi

Obalové řešení Korrvu® s technologií INTERCEPT je ideálním řešením pro každého výrobce nebo distributora, jehož produkty jsou postiženy problémem koroze. Korrvu® využívá technologii INTERCEPT s cílem neutralizovat všechny korozivní plyny uvnitř kartonu.
Korrvu® proti korozi s technologií INTERCEPT odstraňuje potřebu, aby výrobci své kovové výrobky mazali olejem a olej odstraňovali, výsledkem čehož jsou další úspory pro zákazníky na základě obalu bez oleje. Zajišťuje také to, že produkt je ve 100% míře recyklovatelný a lze jej zlikvidovat s ostatním papírovým odpadem určeným k recyklaci.
Přínosy:
Jedinečný obalový koncept přizpůsobený konkrétní potřebě
Neuvolňuje těkavé chemikálie (VOC)
Recyklovatelný
Klade nižší nároky na složení a přináší úspory nákladů
Neobsahuje olej
Opakovaně použitelný
Vynikající výkon při tlumení a manipulaci
Zajišťuje použití minimálního množství obalu
Zaujímá menší skladovací prostor
Nevyžaduje kapitálovou investici na potřebné strojní vybavení
Všestranně použitelný a pružný

Objevte náš systém obalů Korrvu®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.