Přidržovací obaly Korrvu®

Přináší vynikající ochranu u zčásti drsných produktů, které vyžadují omezený stupeň ochrany před rázy během cyklu zasílání, manipulace a přepravy. Přidržovací obaly Korrvu® přidrží váš výrobek bezpečně v odpovídajícím rámci.
Přidržovací obaly Korrvu® využívají elastomerickou fólii k bezpečnému přichycení výrobku. Současně zaručují vynikající viditelnost a prezentaci produktu.

Přidržovací obaly Korrvu® jsou všestrannou, ekonomickou alternativou k tradičním obalům.XXXX

  • 1: Boční chlopně složte nahoru, fólie se uvolní a vytvoří kapsu, do které lze snadno vložit produkt.

  • 2: Boční chlopně složte dolů, tím upevníte fólii a přidržíte produkt bezpečně na místě.

  • 3: Dokončený obal se snadno vloží do krabice a je připraven k odeslání.

Objevte náš systém obalů Korrvu®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.