Udržitelnost s polyetylenovou (PE) pěnou od společnosti Sealed Air
Naším závazkem je zvyšovat udržitelnost zlepšováním výkonu našich polyetylenových pěnových produktů při nižším využívání přírodních zdrojů při výrobě na základě zvyšování recyklovaného obsahu. Naše PE pěny jsou klasifikovány jako materiál #4 PE nízké hustoty (LDPE) a mohou být recyklovány v recyklačních systémech LDPE .

Nehořlavá pěna Ethafoam® 4101

Trvanlivý, lehký, pružný, pevný extrudovaný produkt, který vyhovuje požadavkům americké federální normy FAR 25,853 (a) a směrnicím společnosti Airbus ABD 0031. Tato pěna také splňuje nebo překračuje požadavky uvedené v CID A-A-59136, třída 1, stupeň C, typ I. Vlastnosti tohoto produktu způsobují, že se ideálně hodí pro výplně sedadel v letadlech.

Centra návrhu obalů

S více než 30 centry návrhu obalů po celém světě jsou poradci v oblasti obalů společnosti Sealed Air’ připraveni spolupracovat s vámi na vývoji obalového řešení, které je správné pro váš produkt. Kontaktujte ještě dnes jednoho z našich odborníků na obaly.
Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.