Lisovací kolo Instapak®

  • Schopno vyrobit až 300 výplní za hodinu
  • Potřebná podlahová plocha: 2 m²*
*Plocha potřebná na vybavení nutné pro technologii fixace v místě prostřednictvím pěny není započtena

Objevte naše systémy pěnových obalů Instapak®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.