Vysokorychlostní systém k lisování vycpávek Instamoulder

  • Ideální pro vysokoobjemové operace balení
  • Schopno vyrobit až 600 výplní za hodinu
  • Potřebná podlahová plocha: 4 m²*
*Plocha potřebná na vybavení nutné pro technologii fixace v místě prostřednictvím pěny není započtena

Objevte naše systémy pěnových obalů Instapak®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.