Systém skenování čárového kódu Instapak®


Společnost Sealed Air vylepšila svůj systém pěny v sáčku SpeedyPacker® Insight možností skenování čárového kódu, jehož výsledkem je větší jednotnost obalu, vyšší produktivita a lepší standard.
Do tohoto systému lze uložit tisíce jedinečných čárových kódů prostřednictvím jednoduchého vstupu USB.
Jeden USB vstup lze použít pro zavedení do několika systémů v dávkových operacích, přičemž se odstraní potřeba každý systém manuálně programovat prostřednictvím dotykové obrazovky operátora..
Systém je schopen vydat až 10 výplní na jednu sekvenci obalu a může kombinovat průběžné pěnové trubice (CFT) a pěnové vaky. Mezi výplněmi lze nastavit časovou prodlevu, aby byla optimalizována produktivita.
Systém je ideální pro online a integrované výrobní montážní linky a lze jej použít se všemi 14 jedinečnými složeními pěny Instapak® a folií SeedyPacker® společnosti Sealed Air.

Objevte naše systémy pěnových obalů Instapak®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.