Vertikální lisovací stanice Instapak® Twin Vertical Moulding Station

  • Schopná vyrobit až 100 výplní za hodinu
  • Nutná podlahová plocha pouze 1,5 m²*
  • Nízká počáteční investice
*Plocha potřebná na vybavení nutné pro technologii fixace v místě prostřednictvím pěny není započtena

Objevte naše systémy pěnových obalů Instapak®

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.