Papírové produkty společnosti Sealed Air jsou vyráběny ze 100 % z recyklovaných materiálů, aby se minimalizovaly vlivy na životní prostředí. Papírové vycpávky TigerPad® lze recyklovat s netříděným papírem. Dřevní hmota je navíc ze 100 % obnovitelná a veškerý odpad z výroby se spotřebuje.

Systémy papírových obalů

Společnost Sealed Air, vedoucí světový hráč na poli průmyslového užití obalů, aplikuje výrobní principy na světové úrovni do odvětví papírenského průmyslu.

Objevte naše systémy papírových obalů

Specifikace výrobků, druhy a možnosti se mohou lišit podle závislosti na geografickém poloze. Viz na této stránce k vyhledávání výrobků ve Vašem regionu. Všimněte si prosím, že naše zboží nesmí být dále prodáno/exportováno/přepraveno subjektům/osobám, kterým to zakazují vývozní směrnice USA.