Papírové produkty společnosti Sealed Air jsou vyráběny ze 100 % z recyklovaných materiálů, aby se minimalizovaly vlivy na životní prostředí. Papírové vycpávky TigerPad™ lze recyklovat s netříděným papírem. Dřevní hmota je navíc ze 100 % obnovitelná a veškerý odpad z výroby se spotřebuje.

Recyklace papírových obalových materiálů

Většinu papírových obalových produktů společnosti Sealed Air® lze recyklovat společně s lepenkovými obaly nebo jako netříděný papír. U těchto produktů, které mohou obsahovat podložení polyetylenovou folií, by mělo být plastikové podložení před recyklací odstraněno s výjimkou obalů Korrvu , které mohou být recyklovány při ponechání této folie na místě.