Produkty do pakowania zapewniające amortyzację

Tego rodzaju materiały i systemy są wykorzystywane w celu izolacji lub zmniejszenia wpływu działania zewnętrznych wstrząsów i wibracji występujących powszechnie podczas załadunku, przenoszenia oraz transportu towarów.