Produkty Sealed Air wykonane z papieru s? wytwarzane w 100% z makulatury, aby zminimalizowa? ich wp?yw na ?rodowisko naturalne. Kszta?tki papierowe TigerPad® mo?na poddawa? recyklingowi z innymi rodzajami papieru. Dodatkowo u?yty papier pochodzi w 100% z makulatury, a wszelkie ?cinki s? ponownie wykorzystywane.

Systemy pakowania papierowego

Firma Sealed Air, ?wiatowy lider w zakresie przemys?owego pakowania, stosuje w bran?y papieru przemys?owego zasady produkcji na ?wiatowym poziomie.

Poznaj nasze systemy pakowania papierowego

Specyfikacja produktów, oddziały firmy, i dostępność mogą się różnić w zależności od twojej lokalizacji geograficznej. Prosimy o wybranie odpowiedniego kraju na początku tej strony w celu wyszukania produktu w Twoim regionie. Informujemy, że zabrania się odsprzedaży/eksportu/transferu naszych produktów do podmiotów lub osób objętych ograniczeniami eksportowymi według przepisów USA.