Wypełniane powietrzem produkty do zapełniania pustych przestrzeni Fill Air® zwiększają swoją objętość na miejscu. Po spuszczeniu powietrza stopa sześcienna nadmuchanych pęcherzyków straci 99,3% objętości. Pęcherzyki bez powietrza można odesłać do dowolnego oddziału Sealed Air, gdzie zostaną poddane recyklingowi do postaci LDPE.

Recycling materiałów opakowaniowych Fill-Air® i Rapid Fill®

Opakowania z poduszeczkami wypełnianymi powietrzem Fill-Air® RF mogą być ponownie pompowane ręcznie za pomocą słomki do picia w celu ich ponownego wykorzystania. Torby Fill-Air®, Fill-Air® RF i Rapid Fill® mogą być poddawane recyklingowi w następujący sposób.

Torba Fill-Air® RF

Torby Fill-Air®

Aby poddać recyklingowi materiał Fill-Air®, Fill-Air® RF i Rapid Fill®, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Wypuścić powietrze (robiąc dziurę w torbie) i spłaszczyć torbę.
Złożyć spłaszczony materiał i umieścić go w kopercie o odpowiednim rozmiarze albo małym kartonie.
Przymocować odpowiedni blankiet pocztowy do koperty lub kartonu.
Zaadresować kopertę lub karton na:

Sealed Air B.V.


Lindenhoutseweg 45
6545 AH Nijmegen
Tel: +31-24-3710111

Co dzieje się z materiałami Fill-Air® i Rapid Fill®, gdy trafiają do centrum recyklingu?

Po otrzymaniu materiału zostanie on przemielony i ponownie przetworzony, dzięki czemu będzie można wyprodukować z niego szereg różnych produktów, od worków na śmieci po części samochodowe, które również będzie można poddać recyklingowi.