Opakowania Korrvu® są przesyłane w formie płaskiej i odpowiednio składane na miejscu. Wysoce wydajna konstrukcja umożliwia ponowne używanie opakowań wykonanych z papierowych włókien celulozowych nadających się do recyklingu. Recykling można przeprowadzać razem ze zwykłymi pudłami z falistego kartonu.

Recykling opakowań Korrvu®

Opakowania Korrvu® są produkowane z użyciem standardowej ramy z arkuszy falistego kartonu i można je łatwo poddawać recyklingowi w sieci zbiórki kartonu dostępnej na całym świecie. Opakowania Korrvu® wraz z pudłami z falistego kartonu należy utylizować w normalnym systemie recyklingu.
Opakowania Korrvu® mogą być poddawane recyklingowi wraz z folią. Zakłady przetwarzające falisty karton są przystosowane do przetwarzania arkuszy kartonu zawierających niewielkie ilości innych materiałów, takich jak taśma plastikowa czy etykiety, zwykle znajdujące się na starych pudłach kartonowych (OCC).
Opakowania Korrvu® mają zatwierdzenie RESY do recyklingu w Niemczech i są zgodne ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi wymogami w zakresie utylizacji i recyklingu materiałów opakowaniowych.