Produkty Sealed Air wykonane z papieru są wytwarzane w 100% z makulatury, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne. Kształtki papierowe TigerPad™ można poddawać recyklingowi z innymi rodzajami papieru. Dodatkowo użyty papier pochodzi w 100% z makulatury, a wszelkie ścinki są ponownie wykorzystywane.

Recykling papierowych materiałów opakowaniowych

Większość papierowych produktów opakowaniowych Sealed Air® może być poddawana recyklingowi wraz z opakowaniami kartonowymi albo jako papier mieszany. W przypadku produktów zawierających wyściółkę z folii polietylenowej, należy usunąć elementy z tworzywa sztucznego przed wprowadzeniem produktu do cyklu recyklingu, wyjątkiem są opakowania Korrvu, które można poddawać recyklingowi bez usunięcia folii.